Rozcestník pro pomoc všem pozůstalým

Pro všechny pozůstalé s bolestí v srdci

03.06.2015 15:40

Dobrý den, mým přáním bylo a je, pomáhat nejen distanční formou všem, kteří hledají ve své těžké životní situaci pomoc, radu, nebo právě informaci. Vím, jak je pro některé lidi z mého okolí akceptovat to, že jsme smrtelní, dokud se nás běh života, vlastně osud nedotkne. Distanční poradenství pro pozůstalé, je forma, která může být přístupnější lidem, kteří bojují ze svým truchlením sami, tzn. že mnoho lidí se uzavře do svého světa, kde mnohdy jediným spojením se světem, je virtuální spojení přes technické zázraky současnosti. Určitě se nebráním osobnímu setkání či telefonickému rozhovoru, jen vnímám, že pro člověka prožívající velkou bolest je "papír" snesitelnější.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode